Het Sticht

Beste buurtgenoten,

Niet wetende wat de Coronacrisis precies gaat veroorzaken hebben we een format bedacht waarbij we elkaar zo nodig kunnen ondersteunen / helpen.

Heb je een hulpvraag, denk hierbij aan het ophalen van boodschappen / het bezorgen van post / hond uitlaten o.i.d., dan kun je dat aangeven in het formulier hieronder.

Wil je graag je hulp aanbieden, dan kun je dat aangeven in het daarvoor bestemde formulier.

De gegevens die hier worden ingevuld worden niet zichtbaar voor anderen dan de initiatiefnemers. Pas als er een koppeling / match ontstaat dan worden beide partijen ingelicht.

Ondanks dat we uitgaan van ieders goedheid, willen we vermelden dat deelname volledig voor eigen risico is.

Ik wil graag hulp.

Ik wil graag wat doen.